FA4090020

longe-toronnee-de-maintien-au-travail-av
  • Length (MIN. / MAX. ): 1.2 m / 2.0m

  • Standards:  EN 358

  • Material of Lanyard: Made up of 14 mm diam polyamide twisted rope

  • Width of The Energy Absorber: 45 mm

  • Connectors: 1 steel screw-locking karabiner,1 steel snap hook

  • Material of Connectors: Steel

  • Material of adjustment buckle / rope grab: Steel/ Steel.

  • Product weight: 0.76 KG